Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 година


       През 2016 година от печат излезе книга на автора д-р Ангел Джонев "Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г." Книгата излезе след 100 години от най-бруталното събитие, което трябва да се помни в този район.        Някои части от тази книга могат да бъдат прочетени на сайта на Гражданското сдружение "Глас" от Босилеград. Следват линкове:

1. Погромът в босилеградско 15-16 май 1917 г. – Прoлог (Част I)

2. Погромът в босилеградско 15-16 май 1917 г. – Завръзка (Част II)

3. Погромът в босилеградско 15-16 май 1917 г. – Погромът на село Горна Любата (Част III)

4. Погромът в босилеградско 15-16 май 1917 г. – Погромът на село Долна Любата (Част IV)

5. Погромът в босилеградско 15-16 май 1917 г. – Погромът в Босилеград (Част V)

6. Погромът в босилеградско 15-16 май 1917 г. – Погромът в Босилеград (Част VI)

7. Погромът в босилеградско 15-16 май 1917 г. – Погромът в Горна Лисина (Част VII)

8. Погромът в босилеградско 15-16 май 1917 г. – Последиците от погрома (Част VIII)

9. Погромът в босилеградско 15-16 май 1917 г. – Непосредствените мерки след прогрома (Част IX)

10. Погромът в босилеградско 15-16 май 1917 г. – Дъглосрочните мерки след прогрома (Част X)

11. Погромът в босилеградско 15-16 май 1917 г. – Обещетяването (Част XI)


     Цялата книга на Ангел Джонев можете да изтеглите на сайта на Културно-информационния център "Босилеград" тук или на сайта www.promacedonia.org тук.


В допълнение:

1. Александър Динчич - Како је и где убијен војвода Коста Пећанац
2. Никола Милованович - Убиство Косте Миловановића Пећанца