Потекло


Нека да изследваме произхода си заедно!


     На адреса на този блог можете да изпратите Вашите родословия, стари снимки и други материали и ние ще им намерим място в целия комплекс. Можете свободно да ни поканите и да ни предоставите необходимата информация и ние ще съставим Вашето родословие, с консултиране на литературни и други източници. Вашите истории за произхода Ви, мястото откъдето сте дошли, родословие, мястото къде са отишли потомците на Вашата фамилия - са много интересна и полезна информация за изследване на общия произход на населението на нашата община Босилеград.
         ЗАБЕЛЕЖКА: Тези изследвания са от чисто научен характер и могат да се използват само за тази цел. Цялата получена информация, която е обект на поверителност, няма да бъде публикувана без разрешението на доставчиците на информация. Всички публикувани резултати от изследванията ще бъдат защитени от Закона за авторското право и сродните му права.