Правила и условия за ползване на страницата

Благодарим Ви, че посетихте моята страница "Крайще онлайн". Достъпът ви, както и използването на тази страница (наричан по-долу страница) е предмет на настоящите Условия за ползване и приложимите правни разпоредби, уреждащи тази област. С достъпа до и използването на страницата приемате без ограничение тези Условия за ползване. Ако не приемате тези Условия за ползване без ограничение, моля, напуснете страницата.
Собственост на съдържанието
Страницата и всички текстове, лога, графики, изображения, аудио материали и други материали на тази страница (наричан по-долу съдържание) са с авторски права или правото на собственост на Горан Миланов (автор), или на интернет страниците, поставени с разрешение на собственика или на упълномощен представител. Използването на съдържанието, освен по начина, описан в настоящите Условия за ползване, е строго забранено без писменото разрешение на собственика на съдържанието. Авторът ще защити авторските си права, правата си на интелектуална собственост и други сродни права, както и други права, доколкото това е позволено от закона, включително и наказателното преследване.
Вашата употреба на страницата
Съдържанието на страницата може да съдържа неправилни данни или грешки при отпечатване. Промените в страницата могат да се правят периодично по всяко време и без предизвестие. Авторът обаче не се ангажира редовно да актуализира информацията, съдържаща се на тази страница. Освен това авторът не гарантира, че страницата ще функционира без прекъсване или грешка, че дефектите ще бъдат коригирани навреме или че страницата е съвместима с вашия хардуер или софтуер.
Освобождаване от отговорност
Използвате страницата на свой собствен риск. Авторът не носи отговорност за каквито и да било материални или неимуществени вреди, преки или косвени, произтичащи от употреба или във връзка с използването на страницата или нейното съдържание.
Връзки към сайтове на трети лица
Страницата може да съдържа връзки към други интернет сайтове, чийто собственик или потребител не е авторът. Тези връзки се предоставят единствено, за да ви предоставят възможно най-много информация. Авторът не контролира и не носи отговорност за работата, съдържанието, декларацията за поверителност или сигурността на тези сайтове. Авторът не контролира съдържанието или продуктите или услугите, предлагани на тези уебсайтове. Ако установите връзка към такива уеб сайтове чрез връзка на моята страница, правите това на свой собствен риск и без съгласието на автора.
Съдържанието достъпно на тази страница

Правата върху интелектуална собственост и другите права върху всяко съдържание, което е достъпно за изтегляне от страницата (наричан по-долу съдържание), принадлежи на автора, освен ако не е изрично предвидено друго. Вашето използване на Съдържанието е предмет на условията на Закона за защита на авторското право на Република Сърбия. Не изтегляйте и не използвайте Съдържанието, ако не сте съгласни с тези условия. Когато изтегляте или използвате съдържанието она тази страница, го правите на свой собствен риск

Закон за авторското право и сродните му права на Република Сърбия