Библиотечно съкровище

     Въпреки че всяка книга има своя стойност и не е добре да се сравнява с други, някои със своите специфични характеристики се открояват. Независимо дали по своята цена, която също не е важна за оценката на качеството на книгата, независимо от възрастта, рядкостта, някои книги все още успяват да се класират над другите.
     Всяка библиотека разполага със собствена малка "съкровищница" от безценни книги, така и библиотеката на страницата "Крайще online" има своя. Най-ценната книга, която тази библиотека има, е Каменица от Йордан Захариев с пълно заглавие: Сборникъ за народни умотворения и народописъ, Книга XL, Каменица, географско-етнографско изучаване, съ 27 карти, 96 фотографии и 12 цветни таблици, от Йордан Захариев, БАН, София, 1935 г.
     Защо тази книга е толкова ценна? Защото е невъзможно да се изучи този край, ако тази книга не се прочете и използва като литература. Не е достатъчно просто да използвате Кюстендилско Крайще от същия автор, защото това са две различни етнографски области, с малко по-различни характеристики. Също така, тази книга е много ценна, защото е рядка, трудно намира, особено така в първо оригинално издание.
    Етнографската област Каменица, Йордан Захариев изследва през летния период на 1926, 1927 и 1928 година. Това е областта на юг от Краище към Осоговска планина. В допълнение към цялостното и много подробно описание на географските, антропологични и географски, демографски, икономически и етнографски особености на района, Захариев дава подробна картина на 27-те населени места. Сред тях, за нас, които проучаваме и изследваме днешната община Босилеград и Крайще, най-интересни и важни селища, които днес принадлежат на общината като цяло или половин са Жеравино, Караманица и Голеш. Но също така са важни и селища, които днес са гранични на нашата община и в които се е преселвало нашето население - Бобешино, Црешнево, Чудинци. Границата, поставена през 1920 година от някои населени места е откъсвала територии и ги е добавяла към други. Така че тези населени места, в допълнение на населението, са много свързани и с техните селски синори.
     Всичко говори за това, колко тази монография е важна за исторически и географски изследвания на нашата община. Книгата е закупена и може да бъде видяна в присъствието на собственика.
Жеравино

Голеш

Караманица